Stretnutie v Bukurešti: Nitra zdieľa skúsenosti v rámci medzinárodného projektu
3. júl 2024

Mesto Nitra je jedným z desiatich partnerov medzinárodného projektu Green Place. Let’s do it together!. Má za cieľ revitalizovať zabudnuté a nevyužívané mestské územia – v prípade Nitry to je areál bývalých kasární pod Zoborom.

Mestský tím, ktorý na projekte participuje, sa pravidelne zúčastňuje projektových stretnutí v rámci siete #URBACTGreenPlace. V dňoch 18. – 19. júna sa medzinárodný tím stretol v Bukurešti v Rumunsku, kde navštívili električkové depo v centre mesta, ktoré je stále čiastočne využívané a bývalú textilnú továreň. Tá od roku 2015 slúži ako kreatívne centrum.

Prostredníctvom Peer Review sme podporili nášho lokálneho partnera v ďalšej práci na projekte  revitalizácie električkového depa, pre ktoré hľadajú nové funkčné využitie a snažia sa tak o jeho záchranu,“ hovorí Denisa Halajová z nitrianskeho mestského tímu.

Všetci partneri projektu si počas dvoch dní vymenili skúsenosti o postupoch týkajúcich sa tém cirkulárneho mesta a riadenia mesta. Partneri projektu absolvovali tiež školenie plánovacích metód URBACT, workshop o možnostiach dočasného využitia opustených priestorov od experta Olivera Hasemanna a konzultácie pripravovaných testovacích akcií pre modelové územia.


Vďaka nášmu hostiteľovi – mestu Bukurešť sme mohli znovu intenzívne spolu pracovať na výstupoch nášho projektu,“ dodala Halajová.

Ak vás zaujímajú aktivity projektu URBACT GreenPlace, mestský tím najbližšie stretnete na slávnostiach Nitra, milá Nitra

V sobotu 6. júna pripravili nový koncept už tradičného podujatia Dňa otvorených dverí Archeologického ústavu SAV na Martinskom vrchu v areáli bývalých kasární pod Zoborom. Mesto Nitra, Archeologický ústav a Zoborské včely pripravili spoločný program:

Deň otvorených dverí v depozitároch Archeologický ústav

prezentácia vybraných významných archeologických nálezov, ukážka laboratórnych prác pri konzervovaní archeologických nálezov, detský tréningový archeologický výskum, 3D a virtuálna archeológia

Archeopark – veľkomoravská osada a Kostol sv. Martina

keramické dielne, vypaľovanie keramiky v dávnovekej hrnčiarskej peci, veľkomoravská kuchyňa

Komentované prehliadky areálu Kasární so sprievodcom Petrom Michalíkom o histórii Kasární

11:00, 13:00, 15:00 zraz pri hlavnom vstupe do areálu

Pocitová mapa

11:00 – 17:00 po prehliadke areálu vyplňte pocitovú mapu, radi vás budeme informovať aj o zisteniach zapojenia verejnosti do procesu plánovania budúcnosti areálu

Spoznaj stromy

11:00 – 17:00 deti sa môžu naučiť spoznať stromy v areáli, povieme si niečo o inváznych drevinách, výtvarné aktivity – frontáž listov

Zoborské včely

13:00 – 17:00 pozorujte živé včely v pozorovacom úli, vyrobte si sviečku zo včelieho vosku, naučte sa niečo o význame opeľovačov

Lenka Mareková, Denisa Halajová
foto: Denisa Halajová


Najčítanejšie správy
Eko ďalej: 17-tisíc eur na 10 verejnoprospešných…
10. júl 2024
Cintoríny a parky opäť otvorené po záplavách
2. júl 2024
Sezóna nanukov a zmrzliny je tu. Viete správne…
28. jún 2024
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024