Nitra, milá Nitra 2024
12. jún 2024

Oslavy 1161. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a 1155. výročia úmrtia Konštantína Filozofa. 5. – 7. júla ožije Nitra obľúbenými Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami na Cyrilo-metodskej ceste Rady Európy.

PROGRAM

Podrobné informácie o programe sledujte v oficiálnej udalosti na Facebooku.

piatok 5. júl

10.00 / Svätoplukovo námestie
CYRILO-METODSKÁ NÁRODNÁ PÚŤ

Príchod solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie si pripomenieme na slávnostnej sv. omši, na ktorú prichádza množstvo pútnikov z celého Slovenska i zo zahraničia. 

Svätú omšu v priamom prenose RTVS celebruje apoštolský nuncius Svätej stolice v SR arcibiskup Mons. Nicola Girasoli.


10.00 – 18.00 / Nitriansky hrad
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA NITRIANSKOM HRADE

Biskupstvo Nitra v rámci tradičného Dňa otvorených dverí na Nitrianskom hrade sprístupňuje verejnosti vzácne priestory Biskupského paláca. Návštevníci budú mať možnosť navštíviť aj ostatné priestory vrátane expozícií Diecézneho múzea, pamätnej izby kardinála Jána Chryzostoma Korca i výstupu na vežu.

10.00 – 18.00  areál hradu, Diecézne múzeum
13.00 – 16.00  reprezentačné priestory Biskupského paláca, pamätná izba kardinála J. Chryzostoma Korca, výstup na katedrálnu vežu


10.00 – 17.00 / Nitrianska galéria, Samova 1
FOTODEŇ NA NÁDVORÍ

Nitrianska galéria pozýva na tretí ročník fotografickej súťaže Fotodeň na nádvorí. Profesionálni i amatérski fotografi či nadšenci sa opäť majú možnosť podeliť o svoje fotografické zábery a následne získať i spätnú väzbu. Fotky môžu súťažiaci kreatívnym spôsobom nainštalovať v priestore nádvoria. Hodnotenie je v rukách odbornej poroty, návštevníkov i účastníkov súťaže. Počas dňa bude prebiehať fotografický maratón.


11.00 – 18.00 / Nitriansky hrad, podhradie
HISTORICKÝ FESTIVAL PRIBINOVA NITRAWA

Dobový spolok Satyros prináša návštevníkom nevšedný zážitok zo stretnutia s dávnou históriou. Nebude chýbať veľkolepý sprievod kniežaťa Pribinu, prehliadky vojenských táborov s ukážkami dobového života, trhovisko s historickými remeselníkmi a tovarom, stredoveká krčma, ukážky súbojov, scénky približujúce dávnoveký život, prednáška, dobová hudba, detská aréna, lukostreľba, tvorivá dielňa hlaholiky a interaktívna dobová kuchyňa.

11:00 otvorenie brán festivalu
13:00 historický sprievod
14:00 Cassanova – spoločnosť veselých šermiarov
15:00 turnaje bojovníkov, hod polenom
16:00 detská bitka
16.30 odborná prednáška archeológa J. Tamaškoviča
17:00 súťaž v pití piva
18:00 koncert kapely Varkocs

Aktivity počas celého dňa: detská aréna, lukostreľba, tvorivá dielňa hlaholiky, interaktívna dobová kuchyňa, remeslá


11.00 – 18.00 / Pribinovo námestie
ČARO UMENIA A REMESLA

Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravilo prezentáciu umeleckej tvorby remeselníkov a výtvarníkov spojenú s predajom originálnych výrobkov.


11.00 – 00.00 / Buganka, Panská dolina 971, Nitra
STAROSLOVIENSKA HOSTINA V BUGANKE

Pripite si Pribinovou čašou vína a ponúknite sa originálnymi jedlami na Staroslovienskej hostine.


12.00 – 20.00 / pešia zóna, Svätoplukovo námestie
NITRIANSKY JARMOK

Na rušnom nitrianskom korze si môžete počas slávností vychutnať umelecké majstrovstvo čipkárov, košikárov, kováčov, pernikárov, ochutnať tradičnú medovinu či iné slovenské špeciality, či ochutnať dobré pivo slovenských remeselných pivovarov na festivale Nitrianska holba.


12.00 – 22.00 / pešia zóna, Svätoplukovo námestie
NITRIANSKA HOLBA

Stánky slovenských remeselných pivovarov. Svoje pivá predstaví deväť rôznych remeselných a kočovných pivovarov.


12:00 – 20:00 / Svätoplukovo námestie, parčík pri DAB
KREATÍVNA DETSKÁ ZÓNA

Domof creativity čaká na šikovné deti v beduínskom stane s čajovňou.


12.00 – 22.00 | 18.30 – 20.00  / pešia zóna
ŽIVO NA KORZE

12.00 – 16.30 LITERÁRNA NITRA
Súčasťou živého nitrianskeho korza je už tradične Literárna Nitra, ktorú pripravuje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. V tomto roku je zameraná na tvorbu a prezentáciu regionálnych autorov.

Prostredníctvom besied predstaví nielen ich tvorbu, ale aj zaujímavosti z ich života a nebudú chýbať čítania z autorských diel. Medzi jednotlivé besedy budú zaradené hudobné vstupy, počas ktorých sa účastníkom podujatia predstaví regionálna ženská spevácka skupina zo Štitár. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne zamerané na cyrilometodskú tematiku a  tradičná burza kníh.

 • Spoznajme tvorbu regionálnych autorov: Milan Hodál, Katarína Kuniková, Gabriel Točka, Štefan Košlab
 • Divadielko Dúha
 • Ženský spevácky súbor zo Štitár
 • Tvorivé dielne pre deti s cyrilo-metodskou tematikou
 • Burza kníh

17.00 – 17.45 Ester Víteková

18.30 – 19.45 LHP MUZIKA
Trio profesionálnych hudobníkov roztancuje aj vzduch na pešej zóne.


14.00 – 18.00 / Mestský dom, Štefánikova trieda 1
NÁDVORIE PARTNERSKÝCH MIEST


14.00 – 15.00 / Ponitrianske múzeum v Nitre / vstup 3€
TVORIVÁ DIELŇA: VEĽKOMORAVSKÝ ŠPERK


15.00 – 16.00 / Ponitrianske múzeum v Nitre / vstup 4€
AKO SA ŽILO NA VEĽKEJ MORAVE

Vzdelávací program pre školy


20.00 / Svätoplukovo námestie
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Ewald Danel, dirigent
Jan Rozehnal, zbormajster

Eva Dovcová, soprán
Marta Dernerová, alt
Elena Shatokhina, alt
Mykola Erdyk, tenor
Peter Kollár, bas

 • Eugen Suchoň: Aká si mi krásna
 • Johann Michael Haydn: Omša sv. Cyrila a Metoda
  Gloria
  Laudamus te
  Gratias agimus tibi
  Qui tollis
  Quoniam
  Cum Sancto Spiritu
  Dona nobis pacem
 • Arnošt Förchtgott Tovačovský: Starosloviensky otčenáš
 • Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99
  4. Hospodin jest můj pastýř
  5. Bože! Bože! Píseň novou zpívati budu
  6. Slyš, ó Bože, volání mé
  9. Pozdvihuji očí svých k horám
  10. Zpívejte Hospodinu píseň novou
 • Ján Levoslav Bella: Te Deum in Es pre sólový alt, miešaný zbor a orchester

sobota 6. júl

9.30 – 15.00
PUTOVANIE PO CYRILO-METODSKEJ CESTE

 1. Areál Zoborského kláštora v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada – 9,30 – 10,30 hod –  výdaj pútnických pasov, prehliadka kláštora, výstavy, začiatok putovania;
 2. Staroslovienska hostina na Buganke – ochutnávka veľkomoravských jedál, získanie pečiatky;
 3. Areál kasární pod Zoborom v Archeoparku Archeologického ústavu SAV na Martinskom vrchu – prehliadka archeoparku, získanie pečiatky;
 4. Reliéf sv. Cyrila a Metoda pri OC Promenada Living Park – návšteva prezentačného stánku, získanie pečiatky;
 5. Svätoplukovo námestie pri meči, písanie hlaholikou prehliadka pešej zóny – návšteva prezentačného stánku, získanie pečiatky;
 6. Nitriansky hrad – súsošie sv. Cyrila a Metoda – 15,30 – 16,00 hod – návšteva prezentačného stánku, prevzatie dekrétu pútnika, odznaku, voľnej vstupenky do hradu, koniec putovania. V Gotickej priekope hradu program Abeceda zjedla TEBA, tvorivé dielne a pásmo Stretnutie s Veľkou Moravou.


Na Zoborský kláštor  je možné sa dostať aj MHD pravidelnými linkami č. 1, 9,25 alebo individuálne osobnými motorovými vozidlami.


10.00 – 16.00 / areál AÚ SAV, Martinský vrch
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA MARTINSKOM VRCHU

Komentované prehliadky areálu so sprievodcom
11.00, 13.00, 15.00 zraz pri hlavnom vstupe do areálu

Deň otvorených dverí v depozitároch AÚ SAV, v. v. i.
prezentácia vybraných významných archeologických nálezov, ukážka laboratórnych prác pri konzervovaní archeologických nálezov, detský tréningový archeologický výskum, 3D a virtuálna archeológia

Archeopark – veľkomoravská osada a Kostol sv. Martina
keramické dielne, vypaľovnie keramiky v dávnovekej hrnčiarskej peci, veľkomoravská kuchyňa


11.00 – 00.00 / Buganka, Panská dolina 971, Nitra
STAROSLOVIENSKA HOSTINA V BUGANKE

Pripite si Pribinovou čašou vína a ponúknite sa originálnymi jedlami na Staroslovienskej hostine.


11.00 – 16.00 / exteriérové nám. OC PROMENADA
PUTOVANIE PO CYRILO-METODSKEJ CESTESLÁVNOSTI PRE MALÝCH HOSTÍ

Detský animačný program.


11.00 – 15.00 / Nitriansky hrad, Gotická priekopa
ABECEDA ZJEDLA TEBA / TVORIVÉ DIELNE

Infobod Domu Matice slovenskej v Nitre. Stretnutie a tvorivé písanie hlaholskej abecedy s historikom. Náučné a kreatívne spoznávanie našej prvej abecedy a jej symboliky pre všetky vekové kategórie.


10.00 – 20.00 / pešia zóna, Svätoplukovo námestie
NITRIANSKY JARMOK


10.00 – 22.00 / pešia zóna, Svätoplukovo námestie
NITRIANSKA HOLBA

Stánky slovenských remeselných pivovarov. Svoje pivá predstaví deväť rôznych remeselných a kočovných pivovarov.

Od 10.00 do 18.00 flašinet.


12:00 – 20:00 / Svätoplukovo námestie, parčík pri DAB
KREATÍVNA DETSKÁ ZÓNA

Domof creativity čaká na šikovné deti v beduínskom stane s čajovňou.


13.30 – 16.00
CYKLOVAČKA PO GORAZDOVÝCH STOPÁCH

Cyklopúť od Kostola sv. Margity Antiochijskej v Šali, cez Močenok na Nitriansky hrad.


14.00 – 17.00 | 18.30 – 20.00 / pešia zóna
ŽIVO NA KORZE

14.00 – 15.00 Pešia zóna v Nitre a Veľká Morava
Umelecké artefakty s veľkomoravskou tematikou  predstaví Ing. arch. Tibor Zelenický a akad. soch. Jaroslav Košš

15.00 – 17.00 kapela Staré kľúče
Absolventi ZUŠ J. Rosinského v Nitre naďalej žijú hudbou. Mladá krv s perfektným drivom rozbúcha srdce obľúbenými beatmi všetkých generácií.

18.00 – 18.45 Jerguš Oravec
Mnohokrát ocenený hudobník, autor a spevák známy najmä svojou majstrovskou hrou na gitaru prináša na korzo riadny foterský rock. Cez jeho tvorbu zažijete radosť, smútok, hnev, vzrušenie aj obdiv bez ohľadu na vek.


14.00 – 15.00 / Ponitrianske múzeum v Nitre / vstupné 3 €
TVORIVÁ DIELŇA: VEĽKOMORAVSKÝ ŠPERK


15.00 – 16.00 / Ponitrianske múzeum v Nitre / vstupné 4 €
AKO SA ŽILO NA VEĽKEJ MORAVE

Vzdelávací program pre školy


15.00 (6. 7.) – 10.00 (7. 7.) / Slovenské poľnohospodárske múzeum
STANOVAČKA V SPM S PREHLIADKOU MÚZEA

Pre návštevníkov podujatia Nitra, milá Nitra ponúkne SMP možnosť stanovať v areáli v kombinácii s prehliadkou múzea.


16.00 / Nitriansky hrad / Gotická priekopa
STRETNUTIE S VEĽKOU MORAVOU (STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA)

Inscenovaný workshop s interaktívnym predvádzaním predmetov a reálií zo života starých Slovanov.


19.00 / Svätoplukovo námestie
GALAPROGRAM K 75. VÝROČIU VZNIKU DIVADLA ANDREJA BAGARA

Galakoncert k 75. výročiu Divadla Andreja Bagara v Nitre uvedie úspešné muzikálové melódie z histórie, súčasnosti, ale aj z nových pripravovaných inscenácií nitrianskeho divadla.  

Oslávte spolu s Divadlom Andreja Bagara v Nitre jeho nadchádzajúcu 75. jubilejnú divadelnú sezónu a zaspievajte si spolu členmi umeleckého súboru DAB v Nitre nestarnúce muzikálové hity z inscenácií Kabaret, Adam Šangala, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Zlatá lýra či z nových pripravovaných muzikálových titulov Mníšky a Na skle maľované. Galaprogram doplnia videozostrihy fotografií z inscenácií, ale aj spomienky a zábavné historky obľúbených osobností DAB.

Hudobné naštudovanie: Ján Cibula
Videodokrútky: Juraj Ďuriš, Frederika Csekeiová, Slavka Civáňová
Účinkujú: Eva Pavlíková, Andrea Sabová, Kristína Turjanová, Ján Cibula, Juraj Ďuriš, Martin Fratrič, Ján Gallovič, Martin Nahálka, Peter Oszlík, Marcel Ochránek, Andrej Remeník, Marián Viskup a ďalší.


21.00 / Svätoplukovo námestie
MARIÁN ČEKOVSKÝ BAND & BARBORA PIEŠOVÁ

Charizmatický umelec v celkom novom elektrizujúcom vystúpení spolu s víťazkou Superstar Barborou Piešovou.

zdroj foto: internet

nedeľa 7. júl

10.00 – 20.00 / pešia zóna, Svätoplukovo námestie
NITRIANSKY JARMOK
NITRIANSKA HOLBA

Od 10.00 do 18.00 flašinet.


10.30 – 15.00 / bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu
MINULOSŤ, PRÍTOMNOSŤ, BUDÚCNOSŤ

BUDOVY NITRIANSKEJ VŠEOBECNEJ BANKY

Voľné prehliadky bodu.K7, workshopy pre deti a dospelých.


12.00 – 21.00 / Buganka, Panská dolina 971, Nitra
STAROSLOVIENSKA HOSTINA V BUGANKE

Pripite si Pribinovou čašou vína a ponúknite sa originálnymi jedlami na Staroslovienskej hostine.


12:00 – 20:00 / Svätoplukovo námestie, parčík pri DAB
KREATÍVNA DETSKÁ ZÓNA

Domof creativity čaká na šikovné deti v beduínskom stane s čajovňou.


14.00 – 20.00 / Svätoplukovo námestie
ŽIVO NA KORZE

14.00 Detský  spevácky zbor Soleil, Tralaškola

14.30 Jazz for two
Výnimočná jazzová speváčka Lenka Gálisová a fenomenálny jazzový klavirista Klaudius Kováč, spojenie predstavujúce obohacujúci pôžitok z tónov nielen pre fanúšikov tohto hudobného žánru.

15.30 –  16.15 Postav sa za seba
Interaktívne bábkové divadlo pre deti – jedinečný príbeh lesných zvierat a tvorov inšpiruje deti a vlastne aj dospelých, že je dôležité postaviť sa za seba a za všetkých, ktorí to potrebujú. Dokonca aj vtedy, keď si myslíte, že to nedokážete.

16.30 –  17.15 Hazana 
Nádejná talentovaná speváčka Hana Zaujecová a profesionálny hudobník Šimon Lašák v osobitom atraktívnom projekte.

17.30 –  18.30  Unplugged session
Martina Uhrinová, Michal Cabala, Peter Slamečka, Tibor Seidl
Radosť z príjemného súzvuku štvorice vynikajúcich známych nitrianskych muzikantov je zárukou gurmánskeho hudobného zážitku na korze.


18.30 / Pribinovo námestie – Nitriansky hrad
PRÍCHOD MISIE SV. KONŠTANTÍNA A METODA
DO NITRY A PRIJATIE SVÄTOPLUKOM ROKU 863

Výpravné zobrazenie významnej historickej udalosti –  historický sprievod na koňoch prichádza  na Nitriansky hrad, kde ich očakáva Svätopluk.

Účinkujú: Jozef Šimonovič, Marian Viskup,  Ivan Ožvát a ďalší, hudba: Róbert Žilík, Texty: Marián Tkáč, Juraj Gajdoš


20.00 / Svätoplukovo námestie
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA
REPREZENTAČNÝ PROGRAM

zdroj foto: internet

Lúčnica reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska a zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.


Sprievodný program

do 31. 10. 2024
Cestovateľská súťaž „Krížom-krážom s Nitrianskym pasom – cesta ku kultúrnym koreňom Slovanov“

Cestovateľská súťaž – zapojení súťažiaci si stiahnu do mobilu aplikáciu, cez ktorú budú zbierať body za návštevu lokalít na Cyrilo-metodskej ceste na území NSK, ale aj za účasť na zážitkových podujatiach a programoch spojených s CMC tematikou.


16. – 21. 6.
Pešia púť

Netradične za Cyrilom a Metodom na trase Kroměříž – Březolupy – Březová – Považany – Radošina – Nitra. 20. júna ich privítame v Nitre.


20. 6. / 10.00 / Synagóga
Nitra, moje mesto

Vyhodnotenie a výstava súťažných prác žiakov MŠ, ZŠ a SŠ mesta Nitry. Výstava potrvá do 30.júna.


25. 6. / 17.00 / Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Osobnosti Slovenska a Nitry na poštových známkach 2024 a expozícia akad. mal. Karola Felixa Portréty

Expozícia potrvá do 7. 7.

Súčasťou otvorenia výstavy bude Slávnostné vyhlásenie výsledkov celonárodnej  ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2023.

Pri tejto príležitosti bude vydaný poštový lístok s prítlačou a bude používaná príležitostná poštová pečiatka. K tomu všetkému bude v ten deň v DAB zriadená špeciálna poštová priehradka  Slovenskej pošty.


26.6. / 17.00 / Dom Matice slovenskej v Nitre
Cyrilo-metodské dedičstvo a Európa

Odborná prednáška prof. ThDr. Jána Šafina, PhD.


29. 6. / od 13.00 / Ulica 7. pešieho pluku pred Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre
Nitriansky Montmartre

Výnimočné podujatie pre malých a veľkých na podporu revitalizácie Ulice 7. pešieho pluku – unikátneho priestoru medzi dvoma národnými kultúrnymi pamiatkami. Divadelné predstavenia, bohatý sprievodný program a pouliční umelci. To všetko pripravilo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.


30. 6.
Kaufland detský festival

Objavná cesta za pokladmi Slovenska. V poslednú júnovú nedeľu nazrieme do histórie Veľkomoravskej ríše, stretneme sa s kultúrou a pokladmi obdobia kráľa Svätopluka, či kniežaťa Pribinu. Viac informácií nájdete tu

1.7. – 31. 8. / Domof Creativity – Umelecké coworkingové centrum, Štefánikova trieda
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Výstava diel z 15. ročníka celoslovenskej súťaže.


4. 7. – 30. 8. / Synagóga
Výstava Aquileia, miesto Svetového kultúrneho dedičstva

Zastávka na Cyrilo-metodskej ceste
Vernisáž 4.7. o 16.00

Aquileia, miesto v Taliansku, založené Rimanmi v roku 181 p. n.l.,  zapísané v roku 1998 do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva. Staroveké spojenie Aquileie a sv. Cyrila a Metoda má korene v 9. st..  Na svojej evanjelizačnej ceste smerujúcej do Benátok a Ríma sa zastavili aj v Aquileie, kde hosťovali. Vďaka tejto výstave je možné objaviť viac o dedičstve Aquileie, ideálnom mieste na viac ako 2000-ročnú cestu históriou, kultúrou, spojenú s dejinami jedla a vína.


4.7. o 16.00 / Synagóga
Život sv. Konštantína-Cyrila a úcta k jeho relikviám

Prezentácia pripravovanej publikácie Život sv. Konštantína-Cyrila a úcta k jeho relikviám spojená s prednáškou a putovnou panelovou výstavou o živote mladšieho zo solúnskych bratov a jeho relikviách. V súčasnosti existuje množstvo vedeckej spisby o solúnskych bratoch, ale absentuje publikácia o úcte k relikviám sv. Konštantína-Cyrila. Unikátna farebná monografia je v celosvetovom meradle priekopníckou prácou  a výsledkom dlhoročného výskumu relikvií sv. Konštantína-Cyrila vo viacerých krajinách Európy (Taliansko, Vatikán, Grécko, Slovensko, Česká republika atď.) a v Kanade. Pripravovaná bola v spolupráci s Pápežským slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme,  Slovenským historickým ústavom v Ríme a Nitrianskym biskupstvom. 

Pripravovanú publikáciu predstaví prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., riaditeľ  Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre


6. 7. 15.00 –  7. 7. 10.00 / Slovenské poľnohospodárske múzeum
Stanovačka s prehliadkou múzea

Pre návštevníkov podujatia Nitra, milá Nitra ponúknu možnosť stanovať/kempovať v priestoroch SPM v kombinácii s prehliadkou múzea.


6. 7. 12.30 – 15.00 / Šaľa, Močenok, Nitra
Cyklovačka po Gorazdových stopách

Cyklopúť od Kostola sv. Margity Antiochijskej v Šali, cez Močenok na Nitriansky hrad.


Auto nechajte doma a príďte na slávnosti mestskou hromadnou dopravou, na bicykli či na kolobežke.

Upozorňujeme návštevníčky a návštevníkov, že v priebehu slávností môže byť vyhotovený fotografický a video záznam za účelom propagácie podujatia.

Zmena programu vyhradená.


Hlavní usporiadatelia: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra

Spoluusporiadatelia: Archeologický ústav SAV; Asociácia Divadelná Nitra a  bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu; Castellum n.o.; CVČ Domino; Dedičstvo Slovenov o.z.; Divadlo Andreja Bagara v Nitre; Dobový spolok Satyros; Dom Matice slovenskej v Nitre; Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje; DOMOF creativity; Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre; Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj; Krajské osvetové stredisko v Nitre; Kreatívni ľudia; mesto Kroměříž; Nitrianska galéria; Nitrianska organizácia cestovného ruchu; OC Promenada; Ponitrianske múzeum v Nitre; Slovenská filharmónia; Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre (Agrokomplex); Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Zoborský skrášľovací spolok; Zväz slovenských filatelistov, Klub filatelistov 52-51 Nitra


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024