Želám vám šťastné a veselé Vianoce
20. december 2016
Opäť sa blíži čas, keď sa stretávajú rodiny, keď si sadáme k sviatočnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme čaro Vianoc.

Opäť sa blíži čas, keď sa stretávajú rodiny, keď si sadáme k sviatočnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme čaro Vianoc. Tieto sviatky sú obdobím, na ktoré sa tešia všetci ľudia bez rozdielu veku. Počas Vianoc si oveľa intenzívnejšie  uvedomujeme silu rodiny, priateľstva, obetavosti, úcty a lásky. Všetko sú to hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu veľkú rodinu Nitranov. Vianočné sviatky vnímame ako čas zázrakov a prianí. Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Kiežby sa nám v dušiach rozhostil príjemný pocit, na stole zavoňal kapor a ďalšie vianočné dobroty. Kiežby Štedrý večer zanechal v srdciach stopu pohody a radosti. Aj mesto Nitra sa každoročne snaží spríjemniť obyvateľom čas čakania na blížiace sa vianočné sviatky pestrým programom v Nitrianskom vianočnom mestečku, koncertom Čaro Vianoc v Mestskej hale a ďalšími  vianočným podujatiami. 

Záver roka je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti sa vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za spoluprácu ako aj za to, že prejavujete záujem o veci verejné a  o dianie v našom meste. Ďakujem vám za prácu odvedenú v tomto roku, za prácu vykonanú na vašich pracoviskách, za prácu v prospech vašich rodín, no najmä za prácu v prospech nášho mesta.

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám zaželal nielen vo svojom mene, ale aj v mene  poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili všetky vaše priania, očakávania a predsavzatia. Všetkým občanom, no najmä deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček. Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Krásne vianočné sviatky, milí Nitrania.

JOZEF DVONČ, primátor mesta Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022