Zapojte sa do rozhodovania o tom, aké projekty z fondov EÚ zlepšia región
19. január 2021
Hľadáme odborníkov z rôznych oblastí

Hľadáme odborníkov z rôznych oblastí.

 

Mesto Nitra zverejňuje výzvu na prihlásenie sa do jednej z troch komôr takzvanej Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Nitra. V nich budú sedieť odborníci, ktorí za svoju oblasť povedia, aké projekty by sa mali v regióne zrealizovať z prostriedkov Európskej únie.

Ide konkrétne o tieto tri komory:

  1. Komora občianskej spoločnosti (tretí sektor, napr. občianske združenia, neziskové organizácie, cirkvi)
  2. Komora podnikateľského sektora (napr. firmy, živnostníci)
  3. Komora vedy, výskumu a vzdelávania (napr. akademická sféra)

Tieto komory ovplyvnia rozvoj regiónu. Od roku 2021 sa totiž začína nové programové obdobie Európskej únie 2021 – 2027, v ktorom budú mať regióny zjednodušený prístup k financovaniu svojich rozvojových potrieb z európskych fondov, a to prostredníctvom realizácie integrovaných stratégií.

A práve preto Mesto Nitra ako jadrové mesto Udržateľného mestského rozvoja Nitra hľadá partnerov do troch komôr Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Nitra.

Kooperačná rada bude stálym kolektívnym, komunikačným a koordinačným orgánom, ako aj nástrojom územnej spolupráce na území Udržateľného mestského rozvoja Nitra. Rozhodovať bude o podpore aktivít v rôznych sférach, od cestovného ruchu či športu cez školstvo a sociálne služby až po dopravu a bývanie.

Prihlásiť sa do jednej z troch komôr môžete tu: https://forms.gle/dsEfnVRe1KgX7U6k9

Do výzvy sa môžu prihlásiť iba subjekty/organizácie s právnou subjektivitou (IČOm)!

Cez formulár sa môžete registrovať do 15.02.2021 (vrátane)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022