Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024

Nitra začala kompostovať v roku 2021. Komunitné kompostovanie je moderný trend z hľadiska predchádzania vzniku odpadov a nitrianska radnica sa rozhodla v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi stať slovenským lídrom a príkladom pre ostatné mestá. Prioritou bolo vytvoriť obyvateľom čo najvhodnejšie podmienky pre kompostovanie či už na sídliskách alebo v rodinných domoch.

Bezplatné vedierka aj záhradné kompostéry

Radnica doposiaľ na sídliskách umiestnila 40 komunitných kompostérov s objemom 1 600 litrov, prevažne v Starom meste, na Chrenovej a na Klokočine. Zároveň nakúpila 10-tisíc hnedých vedierok na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a 850 záhradných kompostérov.


Nárok na kompostovacie vedierko majú obyvatelia s trvalým pobytom, alebo tí, ktorí v meste vlastnia nehnuteľnosť. Vedierka sú stále k dispozícii v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre – box č. 5, odbor životného prostredia. Stačí vám k tomu občiansky preukaz.

Radnica podporila v kompostovaní aj majiteľov rodinných domov. Na základe žiadosti im bol pridelený 720 litrový záhradný kompostér. Záujem prejavilo až 761 domácností.

Prečo kompostovať? Fakty o biologickom odpade a kompostovaní

  • Podľa výsledkov analýz zmesového komunálneho odpadu vyplýva, že biologické odpady sú hmotnostne ich najvýznamnejšou zložkou. V závislosti od miestnych podmienok je v ňom zastúpený 30 až 60 % podielom.
  • Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý.
  • Komposty môžu úplne nahradiť používanie rašeliny, ktorá sa získava drastickou ťažbou vo vzácnych biotopoch.
  • Rýchlosť vzniku kompostu je závislá od zvolenej technológie kompostovania, použitých surovín a dodržiavania základných podmienok kompostovania. V praxi je možné vyrobiť kompost v rozmedzí od 3 mesiacov do 1 roka od jeho založenia.
  • Kompostovať môžeme aj v interiéri. Využiť na to môžeme vermikompostér alebo elektrický kompostér.
  • Kompost je nielen najlepším a k tomu aj prírodným hnojivom pre rastliny, ale svojím bohatým obsahom mikroorganizmov pôdu ozdravuje a vylepšuje jej vlastnosti.

    Zdroj: www.nulaodpadu.sk

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

Koná sa každý rok počas prvého celého májového týždňa, v tomto roku 5. – 11. mája. Každý rok má inú tému, tohtoročnou témou je: Kompost…Majster prírody v oblasti klímy. Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (ICAW) sa zrodil v Kanade v roku 1995. Krátko na to sa začal sláviť aj v Spojených štátoch, postupne sa rozšíril aj do iných krajín po celom svete. Riadi ho Nadácia pre výskum a vzdelávanie kompostu (CREF), ale mnohé krajiny majú svoje vlastné programy ICAW, ktoré spolupracujú a navzájom sa podporujú v individuálnych programoch a aktivitách.

Lenka Mareková
foto: archív mesta Nitra


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024