Účastník konania sa môže vzdať odvolania voči rozhodnutiu, ak vydané rozhodnutie je v jeho prospech a potrebuje dosiahnuť čo najrýchlejšiu právoplatnosť rozhodnutia.

  • Bez poplatku
  • Lehota na podanie odvolania:
    • Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na inštitúciu, proti rozhodnutiu ktorej smeruje. Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné dodržať.

Vytvorené: 11. 7. 2022