Žiadateľ môže realizovať doplnenie odoslaného podania, pokiaľ je toto aktívne spracovávané. Doplnenie podania môže realizovať na základe potreby doplnenia alebo úpravy už odoslaných dát. Podnetom na doplnenie môže byť aj výzva od vybavujúceho referenta.

  • Zákonná lehota:
    • Doplnenie podania môže byť riešené len v čase do vydania odpovede zo strany úradu (Rozhodnutie, Stanovisko,…), resp. na základe vyzvania zo strany úradu.
  • Bez poplatku
  • Súvisiace služby:
    • Storno podania

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).
Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hod. denne.


Vytvorené: 11. 7. 2022