Výzva pre predajcov na mestské jarmoky
18. máj 2023

Mesto Nitra najbližšie organizuje dve mestské podujatia, ktorých súčasťou budú obľúbené jarmoky. Hlásiť sa môžu ľudovo-umeleckí remeselníci, prevádzkovatelia malých kolotočov, predajcovia rozličného sortimentu a občerstvenia.

Nitrianske hody a dožinky: 12. a 13. august

Jarmok je primárne určený pre ľudovo-umeleckých remeselníkov a prevádzkovateľov kolotočov. Remeselníci budú situovaní na pešej zóne, atrakcie a kolotoče na Svätoplukovom námestí.

Na Svätoplukovom námestí sa bude odohrávať popoludňajší kultúrny program. V nedeľu večer prejde cez pešiu zónu slávnostný hodovo-dožinkový sprievod, ktorý na námestí odovzdá dožinkový veniec. Hudobné vystúpenia budú dotvárať kulisu predajných stánkov až do zotmenia.

Predaj v stánkoch mesto požaduje 12. a 13. 8. od 11:00 do minimálne 20:00.

Nitrianske hody a dožinky

Klokočinský jarmok: 26. a 27. august

Jarmok je určený pre predajcov rozličného sortimentu, ľudovo-umeleckých remeselníkov a predajcov občerstvenia.

Klokočinský jarmok

Najväčšie trhové podujatie je situované po pravej strane Hviezdoslavovej triedy a Mikovíniho ulice na Klokočine. Jarmok je spojený s kultúrnym programom, kolotočmi a lunaparkom a početnými stánkami s občerstvením.

Predaj v stánkoch ľudovo-umeleckých remeselníkov mesto požaduje 26. a 27. 8. od 11:00 do minimálne 20:00, občerstvenie do 22:00.

Prihlasovanie na oba jarmoky je možné do 21. 6. do polnoci cez stránku www.mestsketrhy.nitra.sk

foto: archív mesta Nitra, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Mesto Nitra vyhlasuje urbanistickú súťaž na nový…
8. február 2024