Výzva pre predajcov na mestské jarmoky
18. máj 2023

Mesto Nitra najbližšie organizuje dve mestské podujatia, ktorých súčasťou budú obľúbené jarmoky. Hlásiť sa môžu ľudovo-umeleckí remeselníci, prevádzkovatelia malých kolotočov, predajcovia rozličného sortimentu a občerstvenia.

Nitrianske hody a dožinky: 12. a 13. august

Jarmok je primárne určený pre ľudovo-umeleckých remeselníkov a prevádzkovateľov kolotočov. Remeselníci budú situovaní na pešej zóne, atrakcie a kolotoče na Svätoplukovom námestí.

Na Svätoplukovom námestí sa bude odohrávať popoludňajší kultúrny program. V nedeľu večer prejde cez pešiu zónu slávnostný hodovo-dožinkový sprievod, ktorý na námestí odovzdá dožinkový veniec. Hudobné vystúpenia budú dotvárať kulisu predajných stánkov až do zotmenia.

Predaj v stánkoch mesto požaduje 12. a 13. 8. od 11:00 do minimálne 20:00.

Nitrianske hody a dožinky

Klokočinský jarmok: 26. a 27. august

Jarmok je určený pre predajcov rozličného sortimentu, ľudovo-umeleckých remeselníkov a predajcov občerstvenia.

Klokočinský jarmok

Najväčšie trhové podujatie je situované po pravej strane Hviezdoslavovej triedy a Mikovíniho ulice na Klokočine. Jarmok je spojený s kultúrnym programom, kolotočmi a lunaparkom a početnými stánkami s občerstvením.

Predaj v stánkoch ľudovo-umeleckých remeselníkov mesto požaduje 26. a 27. 8. od 11:00 do minimálne 20:00, občerstvenie do 22:00.

Prihlasovanie na oba jarmoky je možné do 21. 6. do polnoci cez stránku www.mestsketrhy.nitra.sk

foto: archív mesta Nitra, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
3. november 2023
Okolo Slovenska: Do Nitry mieri svetová cyklistika
13. september 2023
Primátorská kvapka krvi po druhý raz v tomto roku
8. september 2023
Kedy sa uskutoční zber použitého kuchynského oleja
8. september 2023