Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výzdoba stánkov Vianoce 2013 Svätoplukovo námestie Vianočného mestečka
23. október 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výzdoba stánkov Vianoce 2013 Svätoplukovo námestie Vianočného mestečka

Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby , práce do 3 300. €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  6 502 207                       Fax:
Kontaktná osoba:  Jakubčin, Homola


2. Opis predmetu zákazky:  Výzdoba stánkov Vianoce 2013 Svätoplukovo námestie
   Vianočného mestečka  
   Dodávka čečiny 1 200 kg  smreková vrátane dopravy  
   Dĺžka vetvičiek  100 cm
   Na štítoch  striech jednotlivých stánkov umiestniť  Vianočný aranžmán ( prírodného
   charakteru čečina )  31 stánkov.
   Ozdobiť spodnú časť tribúny čečinou ( 6 m x v 80 cm ) vo Vianočnom mestečku
   Čečinu upevniť na pletivo a následne pripevniť na prednú a zadnú časť stánkov,
   nie natĺkanie do stánkov ale nastreľovaním – 31 stánkov      
   Na 6 stánkoch vyzdobiť aj bočné steny stánkov  
   Celkový počet stánkov vo Vianočnom mestečku  33.
   Stánky majú rozmer 4×3 x 2,2 m v počte 15 kusov 3x2x2,2m 16 kusov a 5x2x2,2m 2 kusy  
   Po ukončení Vianočného mestečka t.j. 27.12.2013  zabezpečiť  demontáž kompletnej čečinovej výzdoby zo stánkov  následný odvoz do 9.00 hod.
   Dodávka a osadenie do stojanov 11 kusov Vianočných stromčekov – smrek- výška od   
   200 do 250 cm
3.Typ zmluvy: objednávka

4.Miesto plnenia: Svätoplukovo námestie- Vianočné mestečko
5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 2 600 € vrátane DPH

6. Termín dodania: práce realizovať  od 28.11.do 29.11.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do : 28.10.2013 do 14.00 hod
   Mestský úrad OKČ a ŽP Štefánikova 60   950 06  Nitra
   Obálka označená „ SÚŤAŽ– Výzdoba stánkov Vianoce 2013 – Neotvárať „ ( na obálke    
   uviesť odosielateľa )
   Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014