Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybavenie ihrísk pre MŠ podľa výkazu
9. december 2013
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybavenie ihrísk pre MŠ podľa výkazu
Výzva na predloženie cenovej ponuky Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary a služby v hodnote od 1 000,00 € do 3 300,00 €

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013

Tovary a služby v hodnote od 1 000,00 € do 3 300,00 €

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO: 308 307

S í d l o:

Mesto: Nitra PSČ: 950 06

Ulica: Štefánikova 60

Telefón:  037/6502276                Fax: 037/6502331         e-mail: mikulova@msunitra.sk         

Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová

 

  1. Opis predmetu zákazky:

Tovar pre kategóriu: Vybavenie ihrísk pre MŠ podľa výkazu

 

Názov tovaru

Počet

Popis tovaru

Miesto dodania

Domček drevený – Stanica

1

Rozmery: 3×1, 5m

MŠ Topoľová

Vláčik

1

Materiál drevo, dĺžka 4,5 m, šírka 1 m, so strieškou a lavičkami

MŠ Topoľová

Váhová hojdačka

1

Materiál drevo, dopadová výška 100 cm, pre 4 deti s kruhovými madlami

MŠ Topoľová

 

  1. Typ zmluvy:

Zmluva na dodanie tovaru, jeho dovoz a montáž uzatvorená v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní

 

  1. Miesto plnenia:

Materské školy podľa výkazu v prílohe

 

  1. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:   3 023,20   EUR  bez DPH

Cena uchádzača musí byť uvedená v zložení:

Cena za tovar, dovoz, montáž      –    bez DPH

  • vrátane DPH

 

  1. Termín realizácie:

       do 30.12.2013

 

  1. Lehota na predloženie ponuky do :   9.12.2013 do 1300 hod.

      označenie heslom „Tovar pre kategóriu: Vybavenie ihrísk pre MŠ“   

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá.

 

  1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
  • najnižšia cena za tovar a jeho dovoz vrátane DPH
Súbory na stiahnutie(1 ks):

Dokumenty (Školstvo a mládež)

Návrh zmluvy – ihriská Ikona súboru pdf (69 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014