Vyhodnotenie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou: Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke
21. jún 2013
Prenájom a obsluha projektorov na mappingovú projekciu počas Osláv 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Prenájom a obsluha projektorov na mappingovú projekciu počas Osláv 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Úspešným uchádzačom na zákazku s nízkou hodnotou bola spoločnosť KVANT,s.r.o. s cenou zákazky  3 000euro vrátane DPH.

V Nitre dňa 20.6.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014