Vyhodnotenie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou Ubytovanie a stravovanie zahraničných súborov – počas Osláv 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
20. jún 2013
.

Úspešným uchádzačom na zákazku s nízkou hodnotou : „ Ubytovanie a stravovanie zahraničných súborov – počas  Osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“ bola spoločnosť Unitrans spol. s r.o. Nitra /prevádzka Hotel OLYMPIA/ s cenou zákazky – jednotková cena za ubytovanie – 12,- eur vrátane raňajok a DPH, spolu za 124 osôb
– 2976,- eur, jednotková cena za stravu /obed, večera/ –  3,90 € vrátane DPH.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014