Vyhodnotenie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou Dodávka a montáž Pultu centrálnej ochrany
11. marec 2013
Úspešným uchádzačom na zákazku s nízkou hodnotou Dodávka a montáž Pultu centrálnej ochrany bola spoločnosť MOREZ GROUP a.s. Nitra s cenou zákazky 8 952,00 € vrátane DPH. V Nitre dňa 4.3.2013
Úspešným uchádzačom na zákazku s nízkou hodnotou Dodávka a montáž Pultu centrálnej ochrany bola spoločnosť MOREZ GROUP a.s. Nitra s cenou zákazky 8 952,00 € vrátane DPH. V Nitre dňa 4.3.2013
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014