Vyhodnotenie cenových ponúk - Zmena pripojenia verejného osvetlenia priemyselnej zóny Nitra – Juh Dolné Krškany
11. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca do 3 000.-€ vrátane DPH

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Práca do 3 000.-€ vrátane DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 6 502 270                        Fax:6 502 331
Kontaktná osoba: Bohumil Vincúr

2.    Predmet zákazky:

„Zmena pripojenia verejného osvetlenia priemyselnej zóny Nitra – Juh Dolné Krškany“
   
3.Úspečný uchádzač:
ELcomp Nitra, Pražská 2

4. Cena za predmet uvedenej zákazky:
…….1 971,10.-€……
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014