Vyhodnotenie cenových ponúk – Základná škola kráľa Svätopluka – havarijný stav
13. november 2013
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300 € do 30 000 €

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300 € do 30 000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
Sídlo: Nitra, 950 06
Ulica: Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky: Havária rozvodov ÚK objektu B ZŠ kráľa Svätopluka

3. Úspešný uchádzač:
TERS – SYSTEM, s.r.o.
IČO: 40 512 703
Svätokrížske námestie 6
965 01 Žiar nad Hronom

4. Cena za predmet zákazky: 15 194,10 € s DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014