Vyhodnotenie cenových ponúk - Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre
14. november 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre

Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje na webovom sídle mesta nitra.sk v časti „Profil verejného obstarávateľa“ správu o zákazke na poskytnutie služby:

Predmet zákazky: Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ
na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre

Víťazný uchádzač:              
obchodné meno:         VENRON
sídlo:                          ul. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
IČO:                           36563803

Cena vrátane DPH: 7.689,60 EUR

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru

Dátum uzatvorenia zmluvy:    11.11.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014