Vyhodnotenie cenových ponúk – Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre – doplnenie systému PSN
18. december 2013
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje Správu o zákazke
na webovom sídle mesta nitra.sk – Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO

Predmet zákazky:
Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre – doplnenie systému PSN

Identifikácia úspešného uchádzača:
obchodné meno:         VENRON
sídlo:                           ul. Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
IČO:                           36563803

Cena vrátane DPH:
8.424,00 EUR

Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru č.j. 2210/2013/OŠMaŠ

Dátum uzatvorenia zmluvy:
16.12.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014