Vyhodnotenie cenových ponúk – Zabezpečenie sanácie holubov v meste Nitra
16. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – Zabezpečenie sanácie holubov v meste Nitra
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:    Zabezpečenie sanácie holubov v meste Nitra

3. Úspešný uchádzač:    Odchyt holubov s.r.o
                Poľovnícka 23,
                974 06 Banská Bystrica
                46521640

4. Cena za predmet zákazky:    4 500,-€
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014