Vyhodnotenie cenových ponúk – „Zabezpečenie nasledovných druhov tovarov počas volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2013"
28. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – „Zabezpečenie nasledovných druhov tovarov počas volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2013

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 1000,- do 3 300,- €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 0903 394 028                        Fax: 6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Trojanovičová

Opis predmetu zákazky: „Zabezpečenie nasledovných druhov tovarov počas volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2013:   

–    Mítická voda  mierne perlivá (1,5 l)  
–    Mítická voda neperlivá (1,5 l)           
–    porciovaný cukor (uviesť gramáž a počet ks v balení)
–    Tatranka (napolitánka 50 g)  …………alebo
–    Horalka (50 g)          …………………….alebo            
–    Mila rezy (50 g)                   
–    mletá káva Jacobs mokka pres instant 100 g
–    mletá káva Jacobs sympatie 75 g
–    porciovaný čaj s citrónovou príchuťou (40 g) (resp. uviesť gramáž a počet sáčkov v 1 balíku)
–    uchádzač musí uviesť gramáž tovaru

Úspešný uchádzač:
Nitrazdroj a. s.
Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra

Hodnota zákazky: približne 1000,-€ bez DPH                            
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014