Vyhodnotenie cenových ponúk - Výzdoba stánkov Vianoce 2013 na Svätoplukovom námestí čečinou vrátane jej dodania a dodania stromčekov
29. október 2013
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: do 3 300 €

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: do 3 300 €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:      Výzdoba stánkov Vianoce 2013 na  Svätoplukovom námestí               čečinou vrátane jej  dodania a dodania stromčekov .

3. Úspešný uchádzač:    
Corenti s.r.o.
Ku Gáborke 36
951 01 Štitáre

 4. Cena za predmet zákazky:  Cena vrátane DPH  2470 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014