Vyhodnotenie cenových ponúk - Výroba prenosných stánkov na trhové akcie
28. november 2013
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: nad 3 300 €
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: nad 3 300 €

Tovary, služby, práce: nad 3 300 €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:      Výroba prenosných stánkov na trhové akcie


3. Úspešný uchádzač:    Ing. Ľuboš Bíro  B a B
                                         Čakajovce 207  
                                         951 43 Čakajovce                      

      4. Cena za predmet zákazky:   Cena za 1 kus stánku vrátene DPH  2350 ,02 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014