Vyhodnotenie cenových ponúk - Vypracovanie projektu zariadenia na odvod dymu a tepla v objekte hlavnej haly Zimného štadióna v Nitre, Jesenského 2, Nitra
12. december 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Vypracovanie projektu zariadenia na odvod dymu a tepla v objekte hlavnej haly Zimného štadióna v Nitre, Jesenského 2, Nitra
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300€ do 20 000€ bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:   Správa športových a rekreačný zariadení mesta Nitry
IČO:        31874568
Sídlo:        Nitra, 949 01
Ulica:        Kúpeľná 4

2. Predmet zákazky:    Vypracovanie projektu zariadenia na odvod dymu a tepla v objekte hlavnej haly Zimného štadióna v Nitre, Jesenského 2, Nitra


3. Úspešný uchádzač:   v stanovenej lehote nebola predložená žiadna ponuka
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014