Vyhodnotenie cenových ponúk - vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie budovy Kina LIPA
23. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie budovy Kina LIPA
– súp. č. 966 na parc. č. 874/10 a pozemku pod budovou, k. ú. Chrenová podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 SLUŽBY od 1.000 € – 3.300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:       308 307
S í d l o:  NITRA, 950 06
Ulica:      Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky: vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie budovy Kina LIPA – súp. č. 966 na parc. č. 874/10 a pozemku pod budovou, k. ú. Chrenová

3. Úspešný uchádzač: Stavmax – Ľubomír Drgo
                                     Murániho 34/18
                                     949 11  NITRA

4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez DPH:

…………………… 1.750 € ………………….
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014