Vyhodnotenie cenových ponúk VO – zákazky: Digitálna technika pre MŠ
31. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk VO – zákazky: Digitálna technika pre MŠ

Podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300 € do 20 000 € bez DPH

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:  037/6502276                       Fax: 037/6502331                       
Kontaktná osoba: PhDr. Kvetoslava Mikulová

2.    Opis predmetu zákazky:
Tovar pre kategóriu: Digitálna technika pre MŠ podľa výkazu v prílohe

3.    Úspešný uchádzač:    
    
    MIVASOFT, s. r. o.
    M. R. Štefánika14
    927 01 Šaľa
    IČO: 362 89 906

4.     Cena za predmet zákazky:    16 361,31 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014