Vyhodnotenie cenových ponúk – „Upgrade hardvéru a softvéru Q-WIN“
26. november 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR a SLUŽBA od 3.300 € – 20.000 €
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR a SLUŽBA od 3.300 € – 20.000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  Upgrade hardvéru a softvéru Q-WIN
                                               

3. Úspešný uchádzač : QEX, a.s.
                       Brnianska č. 1
                       911 05  Trenčín
                       IČO : 00 587 257


4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez DPH

…………………………13.413,42 €………………………..
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014