Vyhodnotenie cenových ponúk – Stravovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2013"
28. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 3300,- €

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Potraviny od 3300,- €

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 0903 394 028                        Fax: 6 502 331
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Trojanovičová
    
2.    Úspešný uchádzač: (jediný uchádzač)

Dodávateľ: Igor Kielar, Reštaurácia „Izba starej matere“, Radlinského 8, 949 01 Nitra                                                                   

hodnota zákazky: 9,30 €/osoba vrátane DPH (v rozsahu určenom zákonom č. 283/ 2002 Z. z.)
   
3.    Predmet zákazky: „Stravovanie (obedy a večere) pre členov OVK“ počas volieb                 do orgánov samosprávnych krajov r. 2013  s tým, že obedy budú vydávané v čase od 12.00 h do 12, 15 h a večere v čase  od 16 h – do 16. 30 h; balenie stravy tak, aby vyhovovalo hygienickým predpisom
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014