VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK – SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
28. október 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce od 1.000,-€ do 3.300,-€
Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce od 1.000,-€ do 3.300,-€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:         Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:        308 307
Sídlo:        Nitra
PSČ:        950 06
Ulica:        Štefánikova 60
Telefón:     037/ 6502 299
Fax:        037/ 6534 254
Kont.osoba:    Mgr. Bojdová, Mgr. Ferčák

2.    Predmet zákazky:    SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

3.    Úspešný uchádzač:    eurotor.eu, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra

4.    Cena za predmet zákazky: cena vrátane DPH 1.950,-€
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014