Vyhodnotenie cenových ponúk – „Servis kancelárskej techniky“
13. marec 2014
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Služby od 3.300 € – 20.000 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Služby od 3.300 € – 20.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  servis kancelárskej techniky


3. Úspešný uchádzač : H a S Nitra spol. s.r.o.
                       Široká 21
                       949 05 Nitra
                       IČO : 36 537 136


4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez DPH

……………………………….19.999 €…………………………..


5. Rámcová zmluva na poskytnutie služby

 č. j. 597/2014/Predn
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014