Vyhodnotenie cenových ponúk - „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – Nitra“
8. október 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác. Tovar a služby v hodnote do 20 000 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác. Tovar a služby v hodnote do 20 000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 00308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922555     Fax: 037/6922502  E- mail: msp@mspnitra.sk


2. Predmet zákazky:
Dodávka a montáž 2 ks otočných IP monitorovacích kamier s vyvedením signálu na centrálny dispečing Mestskej polície na ul. Cintorínska 6 v Nitre k existujúcemu sieťovému digitálnemu videorekordéru NVR  WJ-ND300 a k existujúcej IP klávesnici WV-CU950
1. časť: dodávka a montáž 1 ks otočnej IP kamery v križovatke ul. Kmeťova a Na Hôrke na stĺp verejného osvetlenia, – s prenosom video signálu a telemetrie po optickom vlákne uložením do zeme v celej trase s napojením na optický kábel (cca 170m), pripojenie  230V z existujúceho rozvádzača el. napätia obytného domu (cca 80m od umiestnenia kamery), chránené prepäťovými ochranami
2.časť : dodávka a montáž 1 ks otočnej IP kamery  na budovu Župného domu na Župnom námestí, napojenie na optický kábel (vzdialenosť od budovy Župného domu cca 120m), pripojenie 230V (v budove), chránené prepäťovými ochranami  

3. Úspešný uchádzač:
MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, 949 05 Nitra

4. Cena zákazky:
14 474,40 € s DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014