Vyhodnotenie cenových ponúk - Rozšírenie informačného systému o modul verejné obstarávanie.
10. december 2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na poskytnutie služby

Predmet zákazky: Rozšírenie informačného systému o modul verejné obstarávanie.
Hodnota zákazky: 9 720,- € vrátane DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:  CORA GEO s.r.o., prevádzka Coboriho1, Nitra          

Dátum uzatvorenia zmluvy: 6.12.2013   
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014