Vyhodnotenie cenových ponúk – Rekondično-rehabilitačné pobyty pre zamestnancov materských škôl
24. marec 2014
Verejný obstarávateľ : Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ : Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na Služby v hodnote  do 15 000,- Eur bez DPH

Predmet zákazky:  Rekondično-rehabilitačné pobyty pre zamestnancov materských škôl
Hodnota zákazky: do 15 000,- bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:
Bardejovské Kúpele a.s., č. zmluvy 691/2014/OŠMaŠ zo dňa 18. 3. 2014
Kúpele Dudince, a.s., č. zmluvy 678/2014/OŠMaŠ zo dňa 14. 3. 2014
Kúpele Trenčianske Teplice a.s., č. zmluvy 646/2014/OŠMaŠ zo dňa 6. 3. 2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014