Vyhodnotenie cenových ponúk – Printové médiá – spravodajské články o samospráve
30. december 2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO

Zákazka na poskytnutie služby

Predmet zákazky: Printové médiá – spravodajské články o samospráve

Hodnota zákazky: 23.988,- € s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:  Petit Press, a.s., divízia týždenníkov o.z.
         
   
Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.12.2013  

Číslo zmluvy: 2175/2013/ÚPaCR

Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky: –
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014