Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava zdravotechniky a elektroinštalácie - MŠ Nábrežie mládeže, Nitra
18. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava zdravotechniky a elektroinštalácie - MŠ Nábrežie mládeže, Nitra
Správa o zákazke: Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk v časti Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO:


Predmet zákazky:
Oprava zdravotechniky a elektroinštalácie – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra

Identifikácia úspešného uchádzača:
Rastislav Straňák
Rokošova I, 244/59
951 31 Močenok
IČO: 40 512 703

Cena vrátane DPH:
34.314,55 EUR

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 249/2014/OIVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy:
14.02.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014