Vyhodnotenie cenových ponúk – Oprava WC - MŠ Beethovenova, Nitra
5. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Oprava WC - MŠ Beethovenova, Nitra
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk – Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO

Predmet zákazky:
Oprava WC – MŠ Beethovenova, Nitra

Identifikácia úspešného uchádzača:
KP-Mont Nitra, s.r.o.
Cabajská 10, 949 01 Nitra
IČO: 47 057 025

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 135/2014/OIVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy:
31.01.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014