Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava umyvární s WC – MŠ Beethovenova, Nitra
29. november 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava umyvární s WC – MŠ Beethovenova, Nitra
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje na webovom sídle mesta nitra.sk v časti „Profil verejného obstarávateľa“ správu o zákazke na uskutočnenie prác:

Predmet zákazky:                   Oprava umyvární s WC – MŠ Beethovenova, Nitra
(havarijná situácia)

Víťazný uchádzač:                  obchodné meno:         KP-Mont Nitra, s.r.o.
                                                   sídlo:                             Cabajská 10, 949 01 Nitra
                                                   IČO:                               47 057 025

Cena vrátane DPH:                 27.344,88 EUR

Typ zmluvy:                           Zmluva na uskutočnenie prác

Dátum uzatvorenia zmluvy:    29.11.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014