Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava strechy – MŠ Vansovej, Nitra
29. november 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava strechy – MŠ Vansovej, Nitra
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje na webovom sídle mesta nitra.sk v časti „Profil verejného obstarávateľa“ správu o zákazke na uskutočnenie prác:

Predmet zákazky:                   Oprava strechy – MŠ Vansovej, Nitra

Víťazný uchádzač:                  obchodné meno:         TITANIC, s.r.o.
                                                  sídlo:                              Podzámska 16, 949 01 Nitra
                                                  IČO:                                36 527 882

Cena vrátane DPH:                 13.692,96 EUR

Typ zmluvy:                           Zmluva na uskutočnenie prác

Dátum uzatvorenia zmluvy:    29.11.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014