Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava sociálnych zariadení ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra
9. december 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava sociálnych zariadení ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje na webovom sídle mesta nitra.sk v časti „Profil verejného obstarávateľa“ správu o zákazke na uskutočnenie prác:

Predmet zákazky:                               Oprava sociálnych zariadení ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

Víťazný uchádzač:                              obchodné meno:         L.M.J. Salamander s.r.o.
                                                              sídlo:                              Pražská 15, 949 01 Nitra
                                                              IČO:                                36 564 664

Cena vrátane DPH:                             24.146,03 EUR

Typ zmluvy:                                       Zmluva na uskutočnenie prác

Dátum uzatvorenia zmluvy:                04.12.2013
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014