Vyhodnotenie cenových ponúk – „Oprava sociálneho zariadenia pre registratúrne stredisko“
16. december 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – „Oprava sociálneho zariadenia pre registratúrne stredisko“
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Stavebné práce od 1.000 € – 3.300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  „Oprava sociálneho zariadenia pre registratúrne stredisko“


3. Úspešný uchádzač : Alexander Kóňa
                       Narcisová 68
                       949 01 Nitra
               IČO : 30 944 536


4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez DPH

…………………………2.813 €………………………..

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014