Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava povrchov - MŠ Nábrežie mládeže, Nitra
5. marec 2014
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO

Zákazka na stavebné práce v hodnote od 3.300 € do 30.000 €

Predmet zákazky: „Oprava povrchov – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra.“

Hodnota zákazky: 21.578,88 € s DPH

Identifikácia úspešného uchádzača:
PP INVEST s.r.o.
IČO 36 547 522
Staničná 502
952 01 Vráble           
Typ zmluvy: Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 248/2014/OIVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy: 3.03.2014

Dôvody zrušenia použitého postupu zákazky: neboli
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014