Vyhodnotenie cenových ponúk - „Oprava havárie regulačnej stanice plynu a plynomeru na MŠ Benkova.“
16. december 2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ: Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na stavebné práce v hodnote od 1 000 € do 3 300 €.

Predmet zákazky: „Oprava havárie regulačnej stanice plynu a plynomeru na MŠ Benkova.“
Hodnota zákazky: 1 439,00 €
Identifikácia úspešného uchádzača:           
JODYGAS – Jozef Slíž
IČO 14 406 292
Dolnočermánska 11
949 01 Nitra
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014