Vyhodnotenie cenových ponúk – „Oprava fasády - ľavé krídlo budovy MsÚ“
2. október 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – „Oprava fasády - ľavé krídlo budovy MsÚ“
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 STAVEBNÉ PRÁCE : od 3.300 € – 30.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  oprava fasády – ľavé krídlo budovy MsÚ


3. Úspešný uchádzač : STOFINGSTAV, s.r.o.
                       Pribinova 10
                       811 09 Bratislava
                       IČO : 36236446


4. Cena za predmet uvedenej zákazky

………….. 19.990,39  € bez DPH…………..

 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014