Vyhodnotenie cenových ponúk – „Oprava fasády – časť hlavného traktu z Coboriho ulice“
9. september 2013
Vyhodnotenie cenových ponúk – „Oprava fasády – časť hlavného traktu z Coboriho ulice“
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 Stavebné práce od 3.300 € – 30.000 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  Oprava fasády – časť hlavného traktu z Coboriho ulice
                                               

3. Úspešný uchádzač : STOMBAU spol. s r.o.
                       Koperníkova 49
                       920 01  Hlohovec
                       IČO : 43 862 748


4. Cena za predmet uvedenej zákazky s DPH

…………………………23.882,79 €………………………..
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014