Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava chodníka - Hydinárska ul., Nitra
19. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk - Oprava chodníka - Hydinárska ul., Nitra
Správa o zákazke: Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk v časti Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO:

Predmet zákazky:
Oprava chodníka – Hydinárska ul., Nitra

Identifikácia úspešného uchádzača:
Jozef Dižo – JD
Kolárovice119
013 54 Kolárovice
IČO: 41 015 355

Cena vrátane DPH:
4.999,98 EUR

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác č.j. 246/2014/OIVaR

Dátum uzatvorenia zmluvy:
14.02.2014
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014