Vyhodnotenie cenových ponúk - ochranné osobné pracovné pomôcky
21. november 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary od 1000,00 € do 3300,00 € bez DPH

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013 Tovary od 1000,00 € do 3300,00 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502142  e-mail: danasova@msunitra.sk
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Današová, OŠMaŠ

2. Opis predmetu zákazky: ochranné osobné pracovné pomôcky

3. Úspešný uchádzač : MLZ plus, s.r.o. – Polygon

4. Hodnota zákazky: 2 162,80 €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014