Vyhodnotenie cenových ponúk – Nákup pracích prostriedkov pre práčovne pri MŠ
4. február 2014
Verejný obstarávateľ : Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013
Verejný obstarávateľ : Mesto Nitra v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 95/2013

zverejňuje Správu o zákazke
na stránke nitra.sk – Transparentné mesto – Ukončené VO
Zákazka na Tovary a služby v hodnote od 1 000,- Eur do 3 300,- Eur

Predmet zákazky:  Nákup pracích prostriedkov pre práčovne pri MŠ
Hodnota zákazky: 1 375,- Eur bez DPH

Identifikácia úspešného uchádzača: Betrix s.r.o., Mayerova 27, Trenčianska Teplá

Dátum vystavenia objednávky : 27.1.2014
Číslo objednávky: 20140065
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014