Vyhodnotenie cenových ponúk – Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov
12. február 2014
Vyhodnotenie cenových ponúk – Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov
Mesto Nitra ako verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Správu o zákazke na webovom sídle mesta nitra.sk – Transparentné mesto – Verejné obstarávanie – Ukončené VO

Predmet zákazky:

Časť  A:
Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov
Identifikácia úspešného uchádzača:

REDOX s. r. o.
Jegorova 2 , 984 01 Lučenec
IČO: 36 052 981

Typ zmluvy:
Zmluva na nákup tovaru

Časť  B:
 Nákup zberových automobilov
Identifikácia úspešného uchádzača:

REDOX s. r. o.
Jegorova 2 , 984 01 Lučenec
IČO: 36 052 981

Typ zmluvy:
Zmluva na nákup tovaru
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhodnotení ponúk Ikona súboru pdf (597 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014