Vyhodnotenie cenových ponúk – Montáž a demontáž 16 kusov prenosných stánkov
22. október 2013
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: do 3 300€
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: do 3 300€

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

       2. Predmet zákazky:      Montáž a demontáž 16 kusov  prenosných stánkov

3. Úspešný uchádzač:     Mestské služby
                                          Tehelná 3
                                          949 85 Nitra

4. Cena za predmet zákazky:   Cena  za montáž a demontáž 16 kusov prenosných stánkov
                                                 1 600 € vrátane DPH                                   
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014