Vyhodnotenie cenových ponúk – „Modernizácia priestorov interiéru NISYS – Štefánikova trieda 1 v Nitre“
16. október 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 3.300 € – 20.000 €

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác a zákona č. 95/2013 TOVAR od 3.300 € – 20.000 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :    Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO :       308 307
Sídlo :      Nitra,  950 06
Ulica :      Štefánikova trieda  60


2. Predmet zákazky :  „Modernizácia priestorov interiéru NISYS – Štefánikova trieda 1 v Nitre“

3. Úspešný uchádzač : AVALON Produkt spol. s r.o.
                       Brnenská cesta 7
                       901 01 Malacky
                       IČO : 35769254

4. Cena za predmet uvedenej zákazky bez  DPH

…………………………17 249,63 €………………………..
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014