Vyhodnotenie cenových ponúk - Mikuláš v Nitre – ozvučenie osvetlenie konštrukcia
11. november 2013
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: do 3 300 €

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: do 3 300 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky:      Mikuláš v Nitre – ozvučenie osvetlenie konštrukcia

3. Úspešný uchádzač:    
DV AUDIO s.r.o.
Svodov 62
937 01 Želiezovce
                                          
4. Cena za predmet zákazky:  Mikuláš v Nitre – ozvučenie osvetlenie konštrukcia
Celková cena   2 500 €


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014