Vyhodnotenie cenových ponúk - Materská škola, Benkova 17 - havarijný stav
3. december 2013
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300 € do 30 000 €
Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác a zákona č. 95/2013 Tovary, služby, práce: od 3 300 € do 30 000 €

. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO:    308 307
Sídlo:    Nitra, 950 06
Ulica:    Štefánikova trieda 60

2. Predmet zákazky: Havarijný stav školských budov – havária prípravy TÚV MŠ Benkova.


3. Úspešný uchádzač: Jozef Slíž – JODYGAS
                                    IČO: 14 406 292
Dolnočermánska 11
            949 01 Nitra

4. Cena za predmet zákazky: 9 950,00 € s DPH
 
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014